कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा यहाँलाई स्वागत छ ।

परम्परागत कृषि पेशालाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न आम संचार माध्यमको उपयोग गरी कृषि प्रविधियुक्त सामाग्री र जानकारीमूलक सूचनाहरु कृषक, कृषि उद्यमी, प्रसारकर्ता र सरोकारवालाहरू समक्ष पु-याउने मूख्य जिम्मेवारीका साथ वि.सं. २०२२ सालमा कृषि विभाग मातहत कृषि सूचना शाखाको नाममा हालको कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको स्थापना भएको हो । आम संचारका विभिन्न माध्यमहरु मध्ये वि.सं. २०१८ सालदेखि बन तथा कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशन शुरु गरिएको कृषि द्वैमासिक पत्रिका लगायत अन्य पुस्तिका, फोल्डर, पोष्टर एवं कृषि डायरी वि.सं. २०२२ सालदेखि र कृषि क्यालेण्डर आ.व. २०४५/४६ देखि नियमित रुपमा प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आएका छन् । वि.सं. २०१८ सालमा ग्राम सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो कृषि कार्यक्रम प्रसारण शुरु भई वि.सं. २०२३ साल मंसिर २५ देखि रेडियो नेपालबाट नियमित रुपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण भईरहेको छ । वि.सं. २०४६ सालदेखि श्रव्य दृष्य कार्यक्रम अन्तर्गत भिडियो डकुमेन्ट्री तयार गरी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउन शुरु भएकोमा  वि.सं. २०५४ सालदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट नियमित रुपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण भईरहेको छ । वि.सं. २०६२ मा केन्द्रको वेवसाईट www.aicc.gov.np  निर्माण गरी आफ्नो वेवपेजमा केन्द्रबाट प्रकाशित तथा अन्य उपयोगी सामाग्री मार्फत अनलाईन सेवा प्रदान गरिएको छ ।साठीको दशकको शुरुवातदेखि नै जिल्लास्थित एफ.एम.हरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र कतिपय ठाउँमा स्थानीय भाषामा समेत कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण भईरहेका छन् ।

आ.व. २०७0/७1 देखि कृषि पत्रकारितामा क्रियाशील संचारकर्मीहरुको कृषि सूचना सम्बन्धी विषयमा पहुँच विस्तार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम, अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम संचालन भएका छन् ।

केन्द्रमा कृषि सूचना अभिलेखालयको रुपमा एक पुस्तकालय रहेको छ । पुस्तकालयमा वि.सं. २०१८ सालदेखि आ.व. २०६८/६९ सम्मको कृषि द्वैमासिक पत्रिकाहरुको आ.व. अनुसारको वाईन्डिङ्ग गरी अभिलेखीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, पुस्तिका, फोल्डरहरुको बाली अनुसारको वाईन्डिङ्ग गरी राखिएको छ । केन्द्रबाट हालसम्म प्रकाशित लेखरचनाहरुको अभिलेख पुस्तिका तयार भएको छ । कृषि प्रविधि र गतिविधिमूलक भिडियो डकुमेन्ट्रीहरु एवं प्रसारित रेडियो कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रको ईलेक्ट्रोनिक अभिलेखमा सुरक्षित गरी राखिएको छ ।

स्थानीयस्तरमा कृषि सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम संचालन गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयको निर्णय अनुसार वि.सं. २०५४ साल श्रावण १ गतेदेखि पाँच वटै क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयहरुमा क्षेत्रीय कृषि संचार इकाईको स्थापना भई क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा संचालित कृषि सूचना तथा संचार कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन भईरहेको छ ।

सार्क क्षेत्रका मूलुकहरुले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा विकास गरेका प्रविधि, हासिल गरेका अनुभव र जानकारी तथा सूचनाको आदान प्रदान गरी सदस्य राष्ट्रहरुको कृषि विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने कार्यमा क्रियाशील सार्क कृषि केन्द्र (SAARC Agriculture Center-SAC) को नेपालको तर्फबाट सम्पर्क संस्था (Focal Point) को रुपमा सन् २००७ बाट कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र कार्यरत छ । केन्द्रका प्रमुख SAC गभर्निङ्ग बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । सार्क कृषि केन्द्रबाट कृषि सम्बन्धी विभिन्न प्रविधि र जानकारीमूलक प्रकाशनहरु र CD/DVD केन्द्रलाई प्राप्त हुने गरेको छ । SAC द्वारा आयोजित गोष्ठी, तालिम कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट विज्ञ एवं सहभागी छनौट गरी पठाउने कार्यमा यस केन्द्रले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

केन्द्रको कामलाई समन्वययात्मक रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न कृषि प्रविधिको अनुसन्धान र प्रसार कार्यमा क्रियाशील विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यस कार्यको लागि विगतमा कृषि द्वैमासिक सम्पादक मण्डल र कृषि संचार समन्वय समिति क्रियाशील रहेकोमा हाल नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) को मिति २०७०।२।२२ को निर्णय बमोजिम कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको कार्यहरुलाई प्रभावकारी, उपयोगी र समन्वयात्मक बनाउन केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लास्तरमा ४ वटा कृषि संचार समन्वय समितिहरु क्रियाशील छन् ।

حصري نيوز يلاشوت حصري